Kesän 2022 luontokylpyihin osallistui 300 ihmistä

Kesäkaudella 2022 järjestettiin Vauvojen luontokylpy -hankkeen puitteissa Vauvojen luontokylpy -kursseja ja -tuokioita 11 eri yhteistyökumppanin kanssa. Kursseille ja tuokioihin osallistui 300 ihmistä, mukana oli vauvoja vanhempineen, lisäksi useita isovanhempia osallistui tuokioihin. Syyskaudella Vauvojen luontokylpy -menetelmän kehittäminen etenee ja siinä arvokkaana apuna on kesäkauden luontokylvyistä saatu kokemus ja palaute.

Kuva: Kaisa Vermasheinä

Hankkeessa saatujen kokemusten mukaan Vauvojen luontokylpy -menetelmässä olennaisia tekijöitä ovat

  • Luontoympäristössä toimiminen
  • Vuorovaikutus ihmisen ja luonnon välillä
  • Vanhemman ja vauvan välinen vuorovaikutus ja leikki
  • Vertaisryhmässä tapaaminen

Vauvojen luontokylpy on tavoitteellista, elämyksellistä vauvaperheen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin tähtäävää, ennaltaehkäisevää virkistystoimintaa, jossa korostuu ohjauksen reflektiivisyys ja turvallisuustekijät. Menetelmänä Vauvojen luontokylpy ammentaa seikkailukasvatuksen, ympäristökasvatuksen ja luontokasvatuksen teorioista ja soveltaa näitä vauvaperheille sopivaan muotoon.

Tavoitteena on jatkossa painottaa yksittäisten tuokioiden sijaan useamman kerran tapaavia ryhmiä ja pidempiä kursseja. Näin menetelmän vaikuttavuus yksilöiden kohdalla kasvaa ja on mahdollista tuoda mukaan mm. enemmän seikkailukasvatuksen menetelmiä, esimerkiksi reflektiota ja ryhmäprosessia.

Kuva: Kaisa Vermasheinä

Kirkko ja kaupunki -lehti esitteli seurakuntayhteistyön merkeissä tehtyjä Vauvojen luontokylpy -tuokioita

Kirkko ja kaupunki -lehden video- ja valokuvaajat piipahtivat Vauvojen luontokylvyssä. Lehtijutussa kerrottiin, mitä vauvojen luontokylvyssä tapahtuu ja miten vauvat pääsevät tutustumaan luontoon kaikilla aisteilla.

Lue juttu alla olevasta linkistä.

https://www.kirkkojakaupunki.fi/-/vauvojen-luontokylvyssa-leikitaan-kukkien-paalla-musisoidaan-luonnonmateriaaleilla-ja-keinutaan-lakanan-sisassa-

Vauvojen luontokylpy Vantaan Sanomissa

Vantaan Sanomat kirjoitti jutun Vauvojen luontokylpy -tuokioista. Tuokiot järjestettiin Lastenkulttuurikeskus Pyykkituvassa Vantaan Hakunilassa. Tuokioiden teemana oli erilaiset laululeikit ja luonnon maaleilla maalailu. Jutussa haastateltiin niin osallistujia kuin Pyykkituvan kulttuurituottajaa.

Käy lukemassa juttu:

https://www.vantaansanomat.fi/paikalliset/4821083

Paperilehdessä julkaistu artikkeli näkyy kuvissa.