Vauvojen luontokylpy

Vauvojen luontokylpy on vauvaperheen oma retki lähiluontoon. Luontokylvyssä leikitään vuorovaikutuksellisia leikkejä lapsen kanssa. Retken aikana saadaan luonnon tutkittuja hyvinvointivaikutuksia niin lapsille kuin aikuisillekin.
Vauvojen luontokylpy -toiminta sopii noin 6-18 kk ikäisille vauvoille ja vaaperoille sekä heidän perheilleen. Luontokylvyssä toimitaan vauvan oman ikätason ja kiinnostuksen kohteiden mukaisesti. Toimintaan ovat tervetulleita kaikenlaiset perheet sekä isovanhemmat, kummit ja muu vauvan lähipiiri. Yhteiset kokemukset luonnossa voivat tukea terveyttä ja hyvinvointia, vauvan ja vanhemman välistä yhteyttä sekä ylisukupolvista yhteyttä, luontoon liittyviä perinteitä ja liikunnallista elämäntapaa.

Matalan kynnyksen luontohyvinvointia vauvaperheille

Vauvojen luontokylpy -toiminta on vauvaperheille suunnattua harrastus- ja virkistystoimintaa. Vauvojen luontokylvyssä vauva pääsee tutustumaan luontoympäristöön turvallisesti oman aikuisen kanssa. Vauvojen luontokylpy -menetelmä perustuu luonnon tieteellisesti tutkittuihin hyvinvointi- ja terveysvaikutuksiin sekä vauvan ja vauvaperheen vuorovaikutuksen ja osallisuuden tukemiseen. Menetelmä soveltaa seikkailukasvatuksen ja ympäristökasvatuksen malleja vauvaperheille sopivaan muotoon.

Tarina Vauvojen luontokylvystä