Vastuullisuus

Turvallisuus

Vauvojen luontokylpy -toiminnasta tehdään aina turvallisuussuunnitelma, joka sisältää luontotoiminnan kannalta olennaiset asiat ja riskianalyysin. Turvallisuussuunnitelma tehdään kuhunkin toimintapaikkaan erikseen. Riskianalyysi on työkalu, joka ohjaa toiminnan suunnittelua ja varautumista erilaisiin riskitekijöihin. Mukana toiminnassa kulkee aina turvallisuussuunnitelman lisäksi ensiapulaukku ja kaikilla Vauvojen luontokylpy -ohjaajilla on myös ensiapuosaamista.

Vauvojen luontokylpy -toimintaa järjestetään lähiluontokohteissa ja toimintapaikan valinnassa kiinnitetään huomiota turvallisuustekijöihin niin maaston kuin kasvi-, sieni- ja eläinlajien osalta. Turvallisuusasioita huomioidaan sekä toiminnan suunnittelussa että tuokioiden aikana ja perheitä ohjatessa.

Ympäristö

Kiinnitämme erityistä huomiota Vauvojen luontokylpy -toiminnan ympäristövaikutuksiin.

Luontokylpypaikan valitsemisessa kiinnitetään huomiota paikan saavutettavuuteen

Vauvojen luontokylpy -toimintaa pyritään toteuttamaan siellä, missä vauvaperheet muutenkin liikkuvat. Luontokylpypaikaksi valitaan ensisijaisesti paikallinen lähiluonto, tavoitteena on kannustaa lapsiperheitä arvostamaan omaa lähiluontoa sekä leikki- ja kasvuympäristönä että arvokkaana suojeltavana kohteena. Erityisen hyvänä pidetään paikkaa, jonne vauvaperheen on mahdollista saapua julkisilla, kävellen tai pyörällä. 

Materiaalihankinnoissa tehdään kestäviä valintoja

Vauvojen luontokylpy -toimintaan tehtävät materiaalihankinnat tehdään ensisijaisesti hyödyntäen luonnonmateriaaleja, yhteiskäyttöä ja uudelleenkäyttöä. Kun toimintaan hankitaan materiaaleja tai välineitä, hankinnat tehdään ensisijaisesti uudelleenkäyttöä hyödyntäen. Uutena hankitaan mahdollisimman monikäyttöisiä ja pitkäikäisiä välineitä. Kun toiminnassa käytetään luonnosta kerättäviä materiaaleja, luonnonmateriaalien keräämisessä noudatetaan eettisiä ohjeita:

  1. Noudatetaan jokaisenoikeuksia ja lakia. Jätetään rauhoitetut lajit rauhaan.
  2. Suositaan runsaana esiintyviä lajeja. Vaikka kasvia sinänsä olisi rauhoitettu, mutta se on harvalukuinen tai esimerkiksi uhanalaisen hyönteislajin kotikasvi, jätetään kasvi mieluummin rauhassa kasvamaan.
  3. Estetään vieraslajien leviäminen; mikäli toiminnassa käytetään vieraslajeiksi luokiteltuja lajeja, niistä käytetään vain lisääntymiskyvyttömiä osia. 
  4. Ei koskaan kerätä koko kasvustoa, vaan jätetään kasvusto elinvoimaiseksi ja lisääntymiskykyiseksi.
  5. Kunnioitamme maanomistajia ja noudatamme hyviä tapoja luonnossa liikkuessa ja keräillessä.
  6. Pyrimme hyödyntämään kerätyt luonnonmateriaalit jälkikäteen mahdollisimman tehokkaasti. Tarjoamme esimerkiksi osallistujille mahdollisuutta ottaa luonnonmateriaaleja mukaan kotiin leikittäväksi tai hyödynnämme materiaaleja itse myöhempään käyttöön.

Luonnossa aiheutetaan mahdollisimman vähän haittaa paikalliselle eliöstölle
Luontokylpypaikka valitaan niin, että paikalla on mahdollista toimia jättämättä suuria jälkiä luontoon. Kulumiselle erityisen herkät alueet ja rauhoitettujen eliöiden elinympäristöt jätetään rauhaan. Mikäli luontoympäristöstä löytyy jo ihmisen jättämiä jälkiä, kuten selvä kulkureitti, sitä hyödynnetään ja pyritään kohdistamaan toimintaa alueelle, jossa kulumista on muutoinkin jo tapahtunut. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi vaunut ja rattaat neuvotaan jättämään kulkureitin varrelle ja istuinpaikaksi valitaan alue, joka on jo valmiiksi avara kasvustoltaan. Luontoympäristössä toimitaan mahdollisimman vähän jälkiä jättäen. Riippumaton ripustamiseen valitaan vetoa kestävät puut ja majan rakentamiseen käytetään joko maahan pudonneita oksia tai paikalle muualta tuotuja keppejä. Paikalle tuodut luonnonmateriaalit ensisijaisesti kerätään ja viedään pois.
Luonnossa toimiessa noudatetaan retkietikettiä. Lue lisää retkietiketistä täältä.

Viestimme kestävistä valinnoista myös asiakkaille 
Kerromme kestävistä valinnoista ja luonnossa liikkumisen etiketistä osana luontokylpytuokioita ja toiminnan viestintää.

Kuva: Kaisa Vermasheinä