Ohjaajan koulutus

Vauvojen luontokylpy -ohjaaja järjestää vauvaperheille elämyksellisiä luontohetkiä, joiden tarkoituksena on lisätä vauvaperheen hyvinvointia luontolähtöisesti. Vauvojen luontokylpy -menetelmässä yhdistyvät luonnon tutkitut hyvinvointivaikutukset ja vauvaperheen vuorovaikutuksen ja osallisuuden tukeminen. Vauvojen luontokylpy -ohjaajan koulutuksessa tutustutaan menetelmän taustalla vaikuttaviin teorioihin; miten seikkailukasvatuksen ja ympäristökasvatuksen malleja voidaan hyödyntää vauvaperheiden luontotoiminnassa. Koulutuksessa tutustutaan mentalisaation käsitteeseen, osallisuutta tukevaan ohjaukseen, lapsilähtöisyyteen ja positiivisen kasvatuksen työkaluihin ryhmänohjauksessa. Kestävät arvot ja ekososiaalinen sivistys kulkevat käsi kädessä luontolähtöisen toiminnan kanssa.

Vuorovaikutukselliset etäluennot, keskustelu-, luku- ja oppimistehtävät verkkoalustalla sekä lähiopetus haastavat ja antavat mahdollisuuden oppia uusia luontolähtöisiä näkökulmia vauvaperhetyöhön.

Vauvojen luontokylpy -ohjaajan koulutus

Koulutus on laajuudeltaan 3 op ja sisältää seuraavat kokonaisuudet:

Vauvojen luontokylpy -hyvinvointia luontolähtöisesti
Luonnon tutkitut hyvinvointivaikutukset ja Vauvojen luontokylpy -menetelmän teoreettinen viitekehys.

Osallisuus perheiden kohtaamisessa
Osallisuus, lapsilähtöisyys, vauvantahtisuus, mentalisaatio Vauvojen luontokylpy -toiminnassa.
Luontoympäristö vauvan, vanhempien ja perheiden osallisuuden näkökulmasta.
Vauvojen luontokylpy -ohjaajan keinot perheiden osallisuuden tukemiseen.

Pieni suuri seikkailu, seikkailukasvatukselliset menetelmät vauvaperheiden luontotoiminnassa
Seikkailukasvatuksen perusteet ja seikkailukasvatus vauvaperheiden parissa.

Kestäviä arvoja rakentamassa
Ympäristökasvatuksen alkeet ja niiden soveltaminen Vauvojen luontokylpy -toimintaan.

Luonnonmateriaalien käyttö
Jokaisenoikeudet, luonnontuotelupa ja kasvien käyttö Vauvojen luontokylpy -ohjaajana.

Turvallisuus
Turvallisuusajattelu Vauvojen luontokylpy -toiminnassa.
Turvallisuussuunnitelman ja riskianalyysin tekeminen.

Lisäksi koulutukseen sisältyy käytännönläheinen lähipäivä, ryhmässä tehtävä Vauvojen luontokylpy –kurssisuunnitelma ja oma ohjausharjoitus.

Tavoitteena on, että koulutukseen osallistuvat voivat jatkossa toteuttaa luontotoimintaa vauvaperheiden parissa. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää aktiivista osallistumista, vastuunottoa omasta oppimisesta ja ajallista panostusta koulutukseen. Koulutuksen suoritettuasi saat oikeuden käyttää Vauvojen luontokylpy -nimikettä ja logoa oman toimintasi yhteydessä. Lisäksi saat Vauvojen luontokylpy -toimintakortit ja kuvakortit itsellesi sekä voit hyödyntää ohjaajien yhdessä ylläpitämää materiaali- ja leikkipankkia oman toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Kenelle?

Vauvojen luontokylpy -ohjaajan koulutus on tarkoitettu täydennyskoulutukseksi henkilöille, joilla on opetus- tai kasvatusalan koulutustausta tai työkokemusta lasten ja perheiden parista. Voit olla myös ympäristökasvatuksen tai seikkailukasvatuksen osaaja.
Kiinnostaako Vauvojen luontokylpy -ohjaajan koulutus? Ota yhteyttä:
raakel.silvennoinen@gmail.com

Palautetta pilottikoulutuksesta

Rating: 5 out of 5.

Hyvää pedagogiikkaa ja teoriataustaa tarvitaan laadukkaaseen perhetoimintaan! Sitä on saatu tämän koulutuksen myötä!

Rating: 5 out of 5.

Osallisuus on toteutunut koulutuksessa hyvin. Sisällöistä on saanut tarpeeksi tietoa etukäteen, ohjelmasta on saanut esittää kysymyksiä ja ohjelmaan on pääsyt vaikuttamaan itse.

Rating: 4.5 out of 5.

Lähijakso oli antoisa ja ihana! Koulutuksessa tähän mennessä olleet asiat syvenivät.

Rating: 4.5 out of 5.

Kaikkien osaamista on hyödynnetty mukavasti. Sana on ollut aina vapaa ja on luotu turvallinen ympäristö.

Rating: 5 out of 5.

Yksi parhaista koulutuksista, joissa olen ollut. Aiheet on taustoitettu huolellisesti.

Rating: 5 out of 5.

Toiveet ja tavoitteet ovat toteutuneet koulutuksessa hyvin, koulutus on ollut paljon laajempi ja yksityiskohtaisempi, mitä alun perin olin osannut odottaa.

Rating: 4 out of 5.

Lähijakso oli ihana. Ihan parasta antia koulutuksen kannalta.

Kuvaaja: Esko Jämsä