Vauvojen luontokylpy -hanke

Toukokuussa 2022 Lapsi ja Luonto Säätiö myönsi 21 000 € apurahan Vauvojen luontokylpy -hankkeeseen.

Hankkeen toteutusaika: 5/2022 – 9/2023
Kohderyhmä: Vauvaperheet sekä vauvojen ja pienten lasten kanssa työskentelevät kasvattajat.

Tausta ja merkitys

Vauvojen luontokylpy on vauvan ja aikuisen yhteinen ohjattu luontotuokio; yhdistelmä vauvan ja aikuisen välistä positiivista vuorovaikutusta ja luonnon hyvinvointivaikutuksia. Tieteellinen näyttö luontokosketuksen hyödyistä nimenomaan varhaislapsuudessa on vahvaa ja tätä tietoa haluaisin nähdä toteutettavan enemmän käytännössä. Vauvoille ja vanhemmille suunnatut moniaistiset luontoelämykset voivat tukea vauvaperheen hyvinvointia ja terveyttä monilla eri tasoilla. Luontokylpy-tuokiot voivat lisätä vauvaperheiden mahdollisuuksia yhteisöllisyyden, yhteistoiminnan ja vertaisuuden kokemuksiin.

Vauvojen luontokylpy on ohjattu retki metsän helmaan. Luontokylvyssä vauva on aktiivinen osallistuja, tekijä ja kokija, vauva saa tutkia luontoa moniaistisesti. Luontokylvyssä vuorovaikutteiset leikit ja harjoitukset tukevat luonnosta saatavia terveysvaikutuksia sekä lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta. Tavoitteena on, että luontokylpyyn osallistuva vauvaperhe löytää uudenlaisia yhdessä olemisen tapoja ja innostuu jatkossakin lähtemään vauvan kanssa lähiluontoon leikkimään.

Hankkeessa vauvojen luontokylvystä kehitetään menetelmä, jonka ympärillä yhä useammat vauvaperheet pääsevät hyötymään luonnon hyvinvointivaikutuksista. Hankkeen myötä uudet Vauvojen luontokylpy
-ohjaajat pääsevät toteuttamaan vauvaperheiden luontotoimintaa.

Kuvaaja: Kaisa Vermasheinä

Hankkeen tavoitteet

 1. Vauvojen luontokylpy -tuokioiden toteuttaminen
  Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen vauvaperheissä.
  Varhain syntyvän luontosuhteen mahdollistaminen yhä useammalle lapselle.
  Vauvan ja vanhemman välisen positiivisen vuorovaikutuksen tukeminen.
  Luontoaltistuksen tuomien terveyshyötyjen tarjoaminen mahdollisimman monille.
  Vauvaperheiden rohkaiseminen luontokokemusten äärelle.
  Turvallisten kohtaamisten järjestäminen vertaisryhmässä. Yhteisöllisyyden, sosiaalisten kontaktien ja vertaistuen mahdollisuuksien lisääminen vauvojen vanhemmille.
 2. Vauvojen luontokylpy -menetelmän kehittäminen
  Vauvojen luontokylpy -tuokioista saatujen kokemusten ja palautteen pohjalta kehitetään Vauvojen luontokylpy -menetelmä. Menetelmä pohjautuu tietoon vauvan ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen tukemisesta ja luontoympäristön terveysvaikutuksista. Hankkeen puitteissa tuotetaan materiaalia vanhempien ja kasvattajien käyttöön.
 3. Vauvojen luontokylpy -ohjaajan koulutuksen kehittäminen
  Luonnon tutkittujen terveysvaikutusten tuominen vahvemmin kasvattajien tietoisuuteen.
  Kasvattajien innostaminen toteuttamaan käytännössä pienten lasten luontokasvatusta.
  Yhä useampien vauvaperheiden hyvinvoinnin edistäminen.

Hankkeen aikataulu

5-9/2022 Vauvojen luontokylpy -tuokioiden toteuttaminen.
Palautteen kerääminen. Menetelmän kehittäminen kokemusten ja palautteen pohjalta.

10-12/2022 Menetelmän kehittäminen, Vauvojen luontokylpy -ohjaajan pilottikoulutuksen kehittäminen.

1-4/2023 Vauvojen luontokylpy -ohjaajan pilottikoulutuksen kehittäminen ja järjestäminen.
Materiaalin tuottaminen kasvattajien käyttöön.

5-9/2023 Vauvojen luontokylpy -kurssien toteuttaminen. Palautteen kerääminen.

Linkistä pääset katselemaan videota, jossa esitellään hanketta tarkemmin.
https://prezi.com/v/l_awrfgjj0zi/vauvojen-luontokylpy-hanke/?preview=1

Vauvojen luontokylpy -hankkeen esittelypuheenvuoro Ulos Ut Out -tapahtumassa Nurmeksessa 2023


Vauvojen luontokylpy -hankkeessa tuotetut materiaalit

Hei kasvattaja, työskenteletkö vauvaperheiden parissa?
Kaipaatko ideoita ja inspiraatiota vauvaperheiden luontotoiminnan järjestämiseen?
Tilaa Vauvojen luontokylpy -hankkeessa tuotetut Vauvojen luontokylpy -toimintakortit ja reflektion tueksi tarkoitetut kuvakortit omaan käyttöösi. Kortit ja niiden käyttöohjeet toimitetaan annettuun sähköpostiin PDF-muodossa. Kirjoita viestikenttään lyhyesti, minkälaisessa toiminnassa aiot käyttää kortteja.

Kuvaaja: Kaisa Vermasheinä

Vauvojen luontokylpy -hankkeen mahdollistaa Lapsi ja Luonto Säätiö.