Lapsilähtöisyys Vauvojen luontokylpy -toiminnassa

Lapsilähtöisyys on termi, jota käytetään paljon ja joka tulee toisinaan väärinymmärretyksi. Vauvojen luontokylpy -toiminta pyrkii edistämään pienten lasten hyvinvointia ja osallisuutta ja siksi lapsilähtöinen lähestymistapa sopii hyvin Vauvojen luontokylpy -toimintaan. 

Kuvaaja: Esko Jämsä

Vauvojen luontokylvyssä lapsilähtöisyys tarkoittaa sitä, että toimintaa suunnitellaan lapsen näkökulma mielessä pitäen. Lapsen kokemuksilla, tunteilla ja tarpeilla on väliä ja lapsen vuorovaikutusta tuetaan. Keskitytään vauvaan ja vauvan kokemusmaailmaan, ollaan kiinnostuneita vauvan aloitteista. Kysymys siis kuuluu: Miltä tämä vauvasta tuntuu?

On hyvä huomata, että toiminta voi olla samaan aikaan sekä lapsilähtöistä että aikuisjohtoista. Toiminnassa otetaan huomioon lapsen ikätasoinen kehitysvaihe ja lasten yksilölliset kiinnostuksen kohteet, mutta samalla aikuisella pysyy turvallisen johtajan rooli. Lapsen oman toiminnan ja vuorovaikutuksen vahvistaminen tapahtuu aikuisten määrittämien turvallisten raamien sisällä.

Luonto on oiva ympäristö toteuttaa aikuisjohtoista lapsilähtöisyyttä

Luontoympäristössä on itsestään selvää, että pieni lapsi tarvitsee aikuisen jatkuvaa turvaa ja valvontaa, samaan aikaan erilaisia lasta mahdollisesti kiinnostavia tarjoumia on paljon. Aikuisen on pysyttävä koko ajan vähintään “käsivarren mitan päässä”, mutta samalla antaa lapselle tilaisuus tutustua luontoympäristöön ja tutkia lapselle uusia, jännittäviäkin juttuja. Luontoympäristö vaatii aikuiselta yhteyden ylläpitämistä. Pieni vauva tutkii luontoa enimmäkseen aikuisen sylistä käsin ja se onkin vauvalle luontaista. Ihokontakti, sylissä pitäminen ja hellä kosketus ovat vauvan hyvinvoinnin ja kehityksen kannalta olennaisia ja ympäristön aistiminen tapahtuu yhdessä oman aikuisen kanssa; vauvan kokemukseen liittyy aikuisen oma tunnekokemus. 

Vauvojen luontokylpy -ohjaaja voi tukea vauvan ja vanhemman välistä yhteyttä näyttämällä esimerkkiä lapsilähtöisyydestä huomioimalla vauvojen yksilöllisiä aloitteita ja kiinnostuksen kohteita. Jos vanhempi ei ole tietoinen mitä vauva tekee tai vauvan ja vanhemman välisen yhteyden katkeileminen aiheuttaa vaaratilanteita, ohjaaja voi tukea yhteyttä havainnoimalla ääneen vauvaa tai tarvittaessa huomauttaa asiasta kunnioittavasti.      

Vauvojen luontokylpy -tuokio rakentuu usein yhteisten leikkien ja vertaisvuorovaikutuksen ympärille. Toiminnassa vapaaehtoisuus on kuitenkin tärkeä kantava teema ja tämä tuodaan esille myös tuokioiden sisällä: ohjatusta leikistä saa kieltäytyä ja vauvan tarpeisiin on aina sopiva hetki vastata. Luontoympäristössä osallisuutta tukevaa tilaa voi rakentaa esimerkiksi niin, että piirissä olevien istumapaikkojen lisäksi lähiympäristöstä löytyy paikkoja, joihin voi mennä myös itsekseen leikkimään tai oleilemaan, jos lapsi tai aikuinen haluaa vetäytyä ryhmän vuorovaikutuksesta tai seurata leikkejä sivummalta. 

Ohittaako lapsilähtöisyys vanhemman omat tarpeet? 

Vauvojen luontokylvyssä tärkeitä ovat sekä vauvan että vanhemman kokemus, osallisuus ja hyvinvointi. Osa luontokylvyn harjoituksista voi olla selkeästi vanhemmalle suunnattuja, sillä Vauvojen luontokylpy -toiminnassa perhe nähdään kokonaisuutena ja vanhemman hyvinvointi hyödyttää aina myös vauvaa. Vauvan ja vanhemman välille löytyvä yhteys ja positiivinen vuorovaikutus voi olla myös vanhemmalle palkitseva, myönteistä minäkuvaa vahvistava tekijä. Elvyttävät, rentouttavat, voimauttavat tai virkistävät luontokokemukset voivat olla vanhemmalle tärkeä tuki vauva-arjessa jaksamiseen. 

Kuvaaja: Esko Jämsä. Vauvojen luontokylpy Masalassa, Kirkkonummella 14.7.2022.

Leave a Reply